Tiến độ thi công dự án Lancaster Luminaire 1152 Đường Láng tháng 11/2021

Sau quãng thời gian phải nghỉ thi công do thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách do COvid 19. Dự án Lancaster Luminaire Đường Láng đã được thi công trở lại nhằm đảm bảo tiến độ của dự án như cam kết ban đầu. Bên phía nhà thầu Coteccons vẫn giữ tinh thần làm […]

Tiến độ thi công dự án Lancaster Luminaire 1152 Đường Láng tháng 7/2021

Tiến độ thi công dự án Lancaster Luminaire 1152 Đường Láng tháng 7/2021 Do tình tình dịch bệnh Covid tại Hà Nội thời gian qua diễn biến phức tạp. Tuy nhiên bên phía nhà thầu Coteccons vẫn tiến hành thi công cam kết đúng tiến độ đúng lịch trình đề ra. Số lượng công nhân […]